Zvērināts advokāts Jānis Vilders

Zvērināts advokāts Jānis Vilders

mob.tel. +37126319840
e-pasts: vilders@rvv.lv
LinkedIn: LinkedIn profila lapa

Jānis Vilders
Partneris / Zvērināts advokāts

Zvērināts advokāts un ZAB ”Rebenoks & Vilders” partneris, zvērināts advokāts ar 10 gadu pieredzi juridiskajā darbā un 6 gadu kopējo pieredzi zvērināta advokāta darbā, saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likumu, klientu pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs, tiesu instancēs civillietās, administratīvajās lietās, aizstāvība krimināllietās, kā arī ārvalstīs un Latvijas Republikā reģistrēto uzņēmējsabiedrību konsultēšana jautājumos, kas tieši saistīti ar starptautisko darījumu slēgšanu, kā arī darbs ar Latvijas normatīvo aktu interpretāciju un piemērošanu krimināltiesību, civiltiesību, administratīvo tiesību jomā. Uzstājies ar lekcijām vairākos publiskos semināros, pastāvīgi tiek apmeklēti kvalifikācijas celšanas kursi. Ieguvis augstāko juridisko izglītību Biznesa augstskolā Turība.

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs kopš 2005. gada.
Teicami pārvalda latviešu, krievu un angļu valodas.

Speciālists:

 • Komerctiesībās;
 • Saistību tiesībās;
 • Lietu tiesībās;
 • Ģimenes tiesībās;
 • Administratīvajās tiesībās;
 • Būvniecības tiesībās;
 • Darba tiesībās;
 • Imigrācijas tiesībās;
 • Konkurences tiesībās;
 • Finanšu tiesībās;
 • Juridisku padziļinātu atzinumu sniegšanā (legal due diligence);
 • Uzņēmumu dažādu veidu reorganizācijās, uzņēmumu iegādes, tai skaitā – pārrobežu reorganizācijās.

Profesionālās darbības pieredze:

 • Sadarbības partneris juridiskajos jautājumos PricewaterhouseCoopers SIA (Latvija), 2010-2012
 • Partneris Zvērinātu advokātu birojā Rebenoks & Vilders, kopš 2009