In memoriam

Pāvels Rebenoks
Vadošais partneris / Zvērināts advokāts

Zvērināts advokāts un ZAB ”Rebenoks & Vilders” vadošais partneris, zvērināts advokāts ar 12 gadu pieredzi juridiskajā darbā un 7 gadu kopējo pieredzi zvērināta advokāta darbā, saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likumu, klientu pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs, tiesu instancēs civillietās, administratīvajās lietās, aizstāvība krimināllietās, kā arī ārvalstīs un Latvijas Republikā reģistrēto uzņēmējsabiedrību konsultēšana jautājumos, kas tieši saistīti ar starptautisko darījumu slēgšanu, kā arī darbs ar Latvijas normatīvo aktu interpretāciju un piemērošanu krimināltiesību, civiltiesību, administratīvo tiesību jomā. Pastāvīgi apmeklēja kvalifikācijas celšanas kursus. Ieguvis otrā līmeņa augstāko juridisko izglītību Latvijas Universitātē, kā arī augstāko jūrniecības izglītību Jūras akadēmijā.

Bija Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs kopš 2005. gada.
Teicami pārvaldīja latviešu, krievu un angļu valodas.

Speciālists:

  • Krimināltiesībās
  • Cilvēktiesībās
  • Tiesvedībās, t.sk. šķīrējtiesu un starptautiska mēroga
  • Komerctiesībās
  • Medicīnas/farmācijas tiesībās
  • Apdrošināšanas tiesībās
  • Jūrniecības tiesībās
  • Konkurences tiesībās

Profesionālās darbības pieredze:

  • Juridiskās daļas vadītājs PricewaterhouseCoopers SIA (Latvija), 2010-2012
  • Vadošais partneris Zvērinātu advokātu birojā Rebenoks & Vilders, 2009-2020